Onze aanpak

Geen organisatie is hetzelfde, geen groep mensen is hetzelfde. 49ers past haar aanpak aan de mogelijkheden en doelstellingen van uw organisatie. Belangrijke onderdelen binnen elke aanpak zijn:

  •     Het vaststellen / herijken van de doelstellingen van uw organisatie.
  •     Het samen met u vaststellen van de mogelijkheden van uw organisatie.
  •     Het opstellen van een handzaam, leesbaar en uitvoerbaar plan van aanpak.
  •     Het uitvoeren van het plan van aanpak.
  •     Evaluatie van de opdracht en de behaalde resultaten.
  •     Serieuze aandacht voor alle betrokkenen binnen uw organisatie is essentieel in onze aanpak.