49ers verzorgt voor haar relaties een kwalitatief passende invulling van interim (ICT) opdrachten. Opdrachtgevers van 49ers zijn onder andere Ministerie van Justitie, Luchtverkeersleiding Nederland, GMT Europe, Trivest, Welzorg, Duijvelaar Pompen, A4 CRM, Yacht en Blokker.